ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุอาวุโส ชมรมอดีตข้าราชการกรมที่ดิน ณ ชุดาภารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่่ 20 เมษายน 2559

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุอาวุโส

ชมรมอดีตข้าราชการกรมที่ดิน  

ณ ชุดาภารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่่ 20 เมษายน 2559

 

 

วันที่ 22 เม.ย 2559 : 12:32:41