ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ

ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

 

วันที่ 22 เม.ย 2559 : 10:50:39