ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

การฝึกอบรมหลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 

วันที่ 07 เม.ย 2559 : 15:09:02