ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่่อวันที่ 2 เมษายน 2559  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 07 เม.ย 2559 : 14:30:36