ข่าวกิจกรรม

พิธีวันที่ระลึกพระบาทเสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๙

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะข้าราชการ

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทเสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

วันที่ 01 เม.ย 2559 : 10:47:20