ข่าวกิจกรรม

โครงการปันน้ำใจชาวดินสู่น้องชาวดอย ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพะอัน ม.5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559

โครงการปันน้ำใจชาวดินสู่น้องชาวดอย

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพะอัน  

หมู่ 5 ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

 

 

วันที่ 10 มี.ค 2559 : 10:27:06