ข่าวกิจกรรม

๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญวันครบรอบ 115 ปี กรมที่ดิน

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 18 ก.พ 2559 : 10:59:45