ข่าวกิจกรรม

กีฬาสีชาวดินสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

กีฬาสีชาวดินสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 

วันที่ 15 ก.พ 2559 : 15:55:49