ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558    ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันที่ 18 ธ.ค 2558 : 10:30:30