ข่าวกิจกรรม

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบของ "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมมอบของ "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่"ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธ.ค 2558 : 10:17:47