ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ "คนดีเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ "คนดีเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง"

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

วันที่ 18 ธ.ค 2558 : 10:11:26