ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดี

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ 09 ธ.ค 2558 : 14:10:51