ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดิน ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ

พิธีลงนามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดิน

ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ

วันที่  16 พฤศจิกายน 2558   ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 16 พ.ย 2558 : 17:09:41