ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

 

 

 

วันที่ 30 ต.ค 2558 : 08:03:55