ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

 

 

วันที่ 26 ต.ค 2558 : 08:50:30