ข่าวกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ 2558 ชาวดินเชียงใหม่

งานเกษียณอายุราชการ 2558

ชาวดินเชียงใหม่  "จากใจถึงใจ ด้วยสายใย ยังผูกพัน" 

ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

 

 

 

วันที่ 01 ต.ค 2558 : 18:16:45