ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

 

วันที่ 01 ต.ค 2558 : 10:34:14