ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง, สาขาหางดง และสาขาสารภี ตามลำดับ

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 118 ปี วันสถาปนากรมที่ดิน

นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลจากการประชุมร่วมเพื่อสรุปข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจ ครม. สัญจรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ร่วมประชุมเพื่อสรุปข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจ ครม. สัญจรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

พิธีปล่อยขบวนช่างรังวัด ในโครงการแก้ปัญหางานออกโฉนดที่ดินท้องถิ่นค้างดำเนินการในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมคณะเข้าตรวจข้อมูลประกอบการประเมิน

นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าตรวจราชการและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ท่านประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 ได้เข้าตรวจราชการ วาระที่ 3/2561

ท่านมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

นักกีฬาฟุตบอลและกองเชียร์ชาวดินเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018 ครั้งที่ 1

ชาวดินเชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ดอย ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นำโดยนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะชาวดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบรรยายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แก่บุคลากรสังกัดกรมที่ดิน และบุคคลทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และนายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่6 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการรังวัดและลงที่หมายแผนที่ในระบบดิจิตัล ใ

ชาวดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่, ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๗ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และมอบแนวนโยบายของกรมที่ดิน โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รายงานและให้การ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการกับนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กันยายน 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรม บุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย "โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)" พื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมทางศาสนา ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมปั่นไปปลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย "โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)" พื้นที่อำเภอจอมทอง วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

นางสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 ตรวจราชการรอบที่ 3 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีนายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ท่านทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ท่านผู้ตรวจสารภี จันทร์มี ประชุม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่, ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

คณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาค

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ บริเวณสนาม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ "พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ร่วมลงนามน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดิน ๘๔ พรรษา ๘๔ ร้อยแปลงเทิดบารมีแม่หลวง ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

การประชุมมอบนโยบาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัดและยกระดับการรังวัด ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Networks) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุอาวุโส ชมรมอดีตข้าราชการกรมที่ดิน ณ ชุดาภารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่่ 20 เมษายน 2559

เจ้าพนักงานที่ดินฯ สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ ร่วมสระเกล้าดำหัวเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง (วันสงกรานต์) แต่งเมือง อู๋คำเมือง ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ "คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมหลักสูตร การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทเสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปันน้ำใจชาวดินสู่น้องชาวดอย ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพะอัน ม.5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญวันครบรอบ 115 ปี กรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

กีฬาสีชาวดินสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบของ "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ "คนดีเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีลงนามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดิน ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

งานเกษียณอายุราชการ 2558 ชาวดินเชียงใหม่ "จากใจถึงใจ ด้วยสายใย ยังผูกพัน" ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน จัดโครงการสัมมนา เรื่่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู๋บ้านจัดสรร ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ วันที่ี 21 สิงหาคม 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขา/ส่วนแยก /อำเภอ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ เนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ไม่ให้ ไม่รับ" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่่อวันที่ 12 สิงหาคม 255

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายไทย(วันรพี) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.สุจิต จงประเสริฐ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน

ดร.สุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยียมติดตามงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง และสาขาแม่แตง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ท่านอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง และจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงส

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายทะเบียน เรื่อง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด และสาขาสันกำแพง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณสำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน 61 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตข้าราชการกรมที่ดิน และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดจันทโรภาส ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน(MIS) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูน

นายวิษณุ ธันวรักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต6 เยี่ยมตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวปีใหม่เมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558

คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 114 ปีกรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

ดูเพิ่มเติม