ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่อาศัยประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในจังหวัดนครราชสีมา

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่อาศัยประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 07 ส.ค 2561 : 14:45:08

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงานและงบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้น งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงานและงบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้น งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันที่ 07 ส.ค 2561 : 10:09:57

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

วันที่ 04 ธ.ค 2560 : 10:50:03

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

วันที่ 14 พ.ย 2560 : 11:30:24

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

วันที่ 30 ส.ค 2560 : 10:12:15

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

วันที่ 28 ส.ค 2560 : 10:06:44

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

วันที่ 29 มิ.ย 2560 : 10:51:30

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 30 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://spapp.dol.go.th/AllNewOfficealSearchPublic.aspx?id=11160

วันที่ 03 พ.ค 2560 : 15:13:08

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มี.ค 2560 : 09:29:50

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน พิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน พิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

วันที่ 26 ต.ค 2559 : 13:31:33

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

วันที่ 07 มิ.ย 2559 : 10:04:43

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการฯลฯ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการฯลฯ

วันที่ 30 พ.ค 2559 : 17:31:32

 [ 12 3   Last