สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด (50220)


โทร 0-5349-5512
โทรสาร 0-5349-5513

สถานที่ตั้ง


164 หมู่ 1
ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย
ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอดอยสะเก็ด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายวาทิน หลำสาคร

นางบัณฑิตา คงดี

นายเอกโชค พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางประทุม ชัยเจริญชาติ (รักษาการ)

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด (50220)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่