สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง (50160)


โทร. 0-5334-1268 และ0-5334-1250
โทรสาร 0-5334-1269

สถานที่ตั้ง


ถนนเชียงใหม่- ฮอด
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอจอมทอง
อำเภอฮอด
อำเภอดอยเต่า
อำเภออมก๋อย
อำเภอดอยหล่อ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นางนวพร โอสถาพันธุ์

นายวันเฉลิม จันทร์ยะคาร

นายกสิวัฒน์ คำพัฒน์

นายบุรพัฒน์ ไชยวรรณะ

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง (50160)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่