สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (50140)


โทร. 0-5332-1934
โทรสาร 0-5342-4047

สถานที่ตั้ง


242 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน
ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอสารภี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

ลักกพงศ์ พิชญ์ชานน

นางประภาพร เตวิน

นายอภินันต์ ซุ่นอินทร์

นางกัลยาณี จันทรปรีดา

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (50140)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่